PSALM- EN HAZEUZANGERS NIEUWLEUSEN EN OMSTREKEN

Agenda

Nieuwe leden zijn welkom. De repetitiemiddagen zijn om de veertien dagen, in een zaal van de Ontmoetings kerk in Nieuwleusen. Als u een repetitie wilt bijwonen, neem dan contact op voor een afspraak.

Repetitie op vrijdag middag van 13.45 uur tot 15.45 uur in een zaal van de Ontmoetingskerk   Burg. Backxlaan 269  Nieuwleusen.

 

wijzig