PSALM- EN HAZEUZANGERS NIEUWLEUSEN EN OMSTREKEN

Liederen

Psalm en Hazeuzang

Het lijkt waarschijnlijk dat de vierstemmige Psalmen die nu door de Hazeu-groepen gezongen worden, afkomstig zijn uit Geneve. Claude Goudimel, een frans musicoloog, maakte een vierstemmige bewerking. De Hugenoten namen de bundel mee naar de Nederlanden. In 1773 verscheen een nieuwe vierstemmige zetting. Deze uitgave wordt nu nog gebruikt.

Volgens Joh. Calvijn dienen de Psalmen krachtig, gewichtig en majesteitelijk gezongen te worden.

Johannes Hazeu Corneliszoon, een Nederlands boekdrukker en uitgever, geboren op 15 februari 1754 in Schoonhoven en op 25 november 1835 in Haarlem overleden, schreef een groot aantal Godsdienstige boeken voor volwassenen, maar ook werkjes voor de jeugd, die in huisgezinnen en zanggezelschappen werden gezongen.

Deze werden op vierstemmen gebracht door zangmeesters B. Smit en Dirk van de Reiden. De liederen omvatten een aantal zeer gevarieerde onderwerpen.

Tot op heden worden de liederen gezongen op vrijwel dezelfde manier als in het verleden.