PSALM- EN HAZEUZANGERS NIEUWLEUSEN EN OMSTREKEN

Historie

De Hazeu-groep heeft een geschiedenis van bijna 100 jaar. Ze is in 1919 opgericht, in de oorlog opgeheven maar in de jaren zestig opnieuw opgericht.

In het begin van de 19e eeuw was er geen TV of radio. Boerenzonen en -knechten kwamen bij elkaar rond het fornuis en zongen thuis Hazeuliederen.

Wie was Hazeu?

Johannes Hazeu Corneliszoon (1754-1835) was een Nederlandse boekdrukker die een groot aantal godsdienstige boeken voor volwassenen heeft geschreven. Ook schreef hij werkjes voor de jeugd die in huisgezinnen en zanggezelschappen werden gezongen. Deze stichtelijke liederen zijn op vier stemmen gebracht en worden tot op heden door de Hazeuzangers gezongen.