PSALM- EN HAZEUZANGERS NIEUWLEUSEN EN OMSTREKEN

Achtergrond informatie

De hazeuzangers zijn een groep mannen uit Nieuwleusen en omgeving die, zittend rond een tafel, stichtelijke liederen zingen. Deze liederen - de Hazeuliederen - zijn vierstemmig. De groep wordt geleid door de voorzanger. De voorzanger is de dirigent. Hij zet de liederen in met de noten do, mi, sol en dan valt de rest van de groep in.

De liederen worden a capella gezongen. Er komt dus geen instrument aan te pas. Het bijzondere is dat de voorzanger met een antieke houten hamer het ritme meetikt op de tafel.

De hazeuzangers zijn nog een van de weinige groepen in Nederland die de Hazeu liederen zingen.

Nieuwe leden zijn welkom. De repetitie middagen zijn om de veertien dagen, in een zaal van de Ontmoetings kerk: Burg. Backxlaan 269, Nieuwleusen. Als u een repetitie wilt bijwonen, neem dan contact op voor een afspraak.Als u hieronder geen film ziet klik dan hier